Бурен подем в строителството можем да отчетем в последните няколко месеца, посочи директорката на Инспекцията по труда Ирена Николаева. Само за февруари в ИТ били подадени седем искания за информационни табели за нови строителни обекти, обясни тя. 
Именно строителството е секторът, в който ще се провеждат целенасочени кампании за проверки от инспекцията, каза Николаева. Другият сектор, който ще бъде предмет на специално наблюдение от страна на инспекторите, е селското стопанство. 
Междувременно засилен интерес се наблюдава и към разрешенията за работа на непълнолетни. През март инспекторите са разгледали 9 такива искания. През първите два месеца на годината са поискани 2 такива разрешения. Но пък значително повече са били поисканите бланки за еднодневни трудови договори - през януари и февруари заявките са били за 205 такива договора, те са били направени от 5 земеделски производители.