Да намерят алтернативни източници на доходи за себе си и за своите семейства - тази задача бе поставена пред ученици от училище „Възраждане“, участници в иновационния лагер в рамките на Световната седмица на парите. Задачата решаваха 7 екипа от 8 до 11 клас. Идеите си те разработиха и с помощта на студенти-ментори от Русенския университет. Онлайн връзка даде възможност в лагера да се включат и ученици от Велико Търново с техен проект за училищна банка.  
Първа награда получи идеята за велосипеди под наем на екипа на Милена Петкова и Свилен Тодоров. Екипът от 8 клас получи поощрителната награда на Стопанската академия в Свищов за предложената иновация в селското стопанство.