Високо качество и срочност на свършените дела отчита Административният съд в Русе през 2016 година. Това стана ясно от данните от годишния доклад за работата на административните магистрати. За представянето му в Русе дойде заместик-председателят на Върховния административен съд Боян Магдалинчев, на събитието присъстваха и представители на районни съдилища, адвокати и преподаватели по административно право. 
За 12-те месеца на миналата година са били разгледани общо 1074 дела, като 887 от тях са били новообразувани. От общо разглежданите производства със съдебен акт са приключили 77 процента, като 92 на сто от тях са били свършени в срок до три месеца. Запазва се и високият процент на потвърдените от ВАС съдебни актове - 82 на сто от обжалваните съдебни актове са били потвърдени, което е доказателство за високото качество на работата на русенските съдии.
Даните показват, че през миналата година са се увеличили делата по протести на Окръжната прокуратура в Русе по оспорване на текстове от общински наредби. В съдебна зала са влезли 14 такива дела като всички те с изключение на 1 са приключили. През 2016 година са били образувани три изборни дела като две от тях са приключили, а третото е спряно.