Отстоянието за изграждане на нов животновъден обект за промишлено отглеждане на птици на открито да бъде не по-малко от 1500 м от друг обект за отглеждане на птици и от регулацията на населените места, а при промишлено отглеждане на закрито са на разстояние не по-малко от 200 м от друг обект за отглеждане на птици на закрито, като се спазват мерките за биосигурност. Това е записано в проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти. Затягане на изискванията се налага от усложнената епизоотична обстановка и необходимостта да се пресече възможната епидемия от птичи грип.
Според предложените промени ще се обособи самостоятелна група на малките животновъдни обекти за птици, в които ще могат да се отглеждат 350 броя кокошки носачки или друг вид възрастни птици. Ще има възможност да се отглеждат и до 500 броя бройлери или подрастващи птици от други видове. Въвежда се изискването към обектите за промишлено отглеждане на птици на открито да не се допуска увеличаване на капацитета, когато обектът се намират в регулацията на населените места.
 Премахват се хранилките и поилките в дворчетата за разходка, което представлява мярка за ограничаване на достъпа на диви птици. Въвежда се изискването във всяко помещение да се отглежда само една технологична група и общият максимален капацитет при отглеждане на водоплаващи да бъде до 4 броя птици на квадратен метър закрита площ.