Осем сигнала за различни неприятни миризми са получени от граждани на зеления телефон на русенската екоинспекция в периода от 24 до 27 март.
Изострената сетивност на русенци по отношение на чистота на въздуха е известна и напълно оправдана. Оплакванията са за мирис на белина, на изгоряло и други нетипични „аромати“ из центъра на града. От Мартен пък се обадили за миризма на синтетика.
По всички сигнали са направени незабавни проверки. Източник на замърсяване не бил открит, а и самите миризми вече са се били разсеяли.
През периода, в който са подадени сигналите, посоката на вятъра е била променлива. Редували са се периоди с много ниска и висока скорост, което означава, че миризмите са местни и краткотрайни, заключават експертите.
По данни на пунктовете на РИОСВ в Русе за контрол на качеството на въздуха между 24 и 27 март е регистрирано само едно превишение на средноденонощните норми на фини прахови частици. По-високите стойности са отчетени в квартал „Възраждане“ миналия петък. Същия ден са регистрирани по-високи концентрации на азотни оксиди, бензен и прах. В останалите дни няма превишения на контролираните замърсители.