Един месец гратисен период отпуска общината за паркиране в новия подземен паркинг до „Булстрад Арена“, който от понеделник ще е на разположение за русенци и гостите на града. Идеята е услугата да се популяризира през първия месец, за да могат хората да свикнат. Паркингът, който е със 150 места, осем от които за хора с увреждания, ще работи денонощно. Влизането и излизането на моторните превозни средства ще се управлява от паркинг система, която работи с баркод билети за еднократно паркиране. Достъпът до подземния паркинг ще е осигурен от два вход-изхода. Единият осигурява пътна връзка с бул. „Цар Освободител“, а другият с бул. „Липник“. До завършването на реконструкцията на Градския стадион обаче ще се ползва само вход-изход от страната на бул. „Цар Освободител“.
Предстои общинският съвет да определи цените за паркиране на сесията през април, като те ще са такива, че да осигурят по-ефективната експлоатация на съоръжението, за да може натоварването да не е само през делничните дни и в рамките на работното време. Предлага се цената за един час през деня от 8 до 18 часа да е 1 лев, а в тъмната част на денонощието - от 18 до 8 ч - 50 стотинки. За едно денонощие ще се плаща 12 лева, като дължимата сума се изчислява при всеки започнат час. Ще се предлага и услуга за предплатен месечен абонамент от 130 лева, като се предвижда тя да се заплаща предварително и да се предоставя до 30% от капацитета на паркинга. Цените за подземния паркинг на Доходното са същите.
В момента в подземния паркинг до залата е завършено ниво -1, както и сервизните помещения и инсталации, разположени на останалите подземни нива. Общината ще продължи доизграждането на съоръжението на етапи. Предвидено е след цялото завършване на трите подземни нива с обща площ 31 093 кв.м паркингът да е с капацитет 1000 автомобила. Ще има и две асансьорни групи с по два асансьора, които ще обслужват трите подземни нива и приземния етаж. Асансьорите отговарят на изискванията за достъпна среда за хора с увреждания. Общата стойност на обекта е над 3,4 млн. лева, които включват проектиране, строителство, строителен и авторски надзор.