Подземният паркинг със 150 места към зала „Булстрад Арена“ ще работи при денонощен режим, като предстои общинският съвет да определи цените за паркиране. Те ще са такива, че да осигурят по-ефективната експлоатация на съоръжението, за да може натоварването да не е само през делничните дни и в рамките на работното време. А иначе още през януари е проведено заседанието на Държавната приемателна комисия, като с отварянето на подземния паркинг ще се подобрят условията за паркиране в централната градска част, в района на градския стадион и зала „Булстрад Арена“.

Цената за паркиране на моторни превозни средства за един час през деня от 8 до 18 часа ще е 1 лев, а в тъмната част на денонощието - от 18 до 8 - 50 стотинки. За едно денонощие ще се плаща 12 лева, като дължимата сума се изчислява при всеки започнат час. Ще се предлага и услуга за предплатен месечен абонамент от 130 лева, като се предвижда тя да се заплаща предварително и да се предоставя до 30% от капацитета на паркинга. Всичко това ще бъде регламентирано с допълнения в наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги, които се очаква да бъдат приети на сесията през април. Предлаганите цени за паркиране в подземния паркинг на „Булстрад Арена“ са установени след извършени финансови анализи и са съобразени с необходимите за реализацията на съответната услуга разходи за труд и материали, отбелязват от общинска администрация. 
Те всъщност са същите като цените за паркиране в подземния паркинг на Доходното здание. Следва да се отбележи, че има ръст в приходите и натовареността на съоръжението, като за сравнение през август постъпилите приходи са 726 лева, а натовареността 7%. През декември постъпленията са в размер на 1783 лева, а натовареността - 14 %. Приходите се запазват и през януари - 1657 лева и натовареност от 13%. 
Другата част от промените в наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги, които ще бъдат обсъдени от общинските съветници, са свързани с прецизирането на правни норми, които целят да уредят заплащането на цени на услуги, извършвани по Закона за устройство на територията. Освен това в наредбата ще бъде отменен разделът за такси за добив на кариерни материали, тъй като според закона за подземните богатства само Министерският съвет е компетентен да определя реда, размера и сроковете за плащане на таксата за търсене и проучване или търсене на подземни богатства.