Община Ветово ще започне процедура за финансово оздравяване, след като в началото на месеца от финансовото министерство я поставиха след 33-те най-проблемни български общини.
Кметът Георги Георгиев внесе предложение до общинския съвет за откриване на процедурата, което трябва да бъде гласувано на сесията в четвъртък. След очакваното одобрение на общинските съветници кметът трябва да изготви план за оздравяване в срок до един месец и да го публикува на сайта на общината. Най-малко 14 дни след изготвянето на плана трябва да се насрочи и проведе широкото му публично обсъждане. 
Планът за финансово оздравяване включва редица мерки, сред които вдигане на местните данъци и такси и подобряване на събираемостта, намаляване на разходите, дълговете. Като част от него кметът може да поиска от финансовото министерство безлихвен заем, но само ако планът за възстановяване на стабилността бъде одобрен.
Община Ветово попада в списъка на най-закъсалите български общини за първи път. Тя отговаря на три от общо шест показателя, посочени в закона, за класирането й като община в процедура по финансово оздравяване през 2017 г. Към края на годината задълженията за разходи по бюджета на общината надвишават 19,6% от средногодишния размер на разходите за последните четири години. Дълговете пък надвишават 19,8% от отчетените за последната година разходи на общината. Другият критерий, по който общината се класира, е за събираемостта за данъка върху недвижимите имоти и върху превозните средства. Общината има събираемост за двата данъка от 64% за последната година, като това обаче е под осредненото равнище на събираемост за всички общини, което за 2016 е 71,51%.