Отворена лекция с дискусия за чистотата на въздуха с названието „Гледай с дробовете си в Русе - проблеми и решения за по-чист въздух“, ще се състои в сряда от 18 ч в Екомузея. Организатори са българският клон на най-голямата природозащитна организация в света „Грийнпийс“, Историческият музей и туристическо дружество „Приста“. Акцент ще бъде поставен върху източниците на замърсяване на въздуха. По време на лекцията ще бъде представен и проектът „Прахоброячи 2.0.“ за устройства за измерване нивата на различни замърсители.
Русе е един от градовете с най-сериозно замърсяване на въздуха в България, казват организаторите на лекцията. Те цитират данни на Регионалната инспекция по околна среда и водите, според които само за изминалата година е имало 77 дни с превишена среднодневна норма за фини прахови частици при допустими 35 дни.