Солидните пътностроителни фирми „Трейс груп холд“, „Пътинженеринг“ и обединение „Минстрой-АМ Черно море“ са победителите в най-голямата обществена поръчка на общината за изграждане на инфраструктура, която е с прогнозна стойност 21 810 981 млн. лева. Те са класирани на първи места по трите обособени позиции. Фаворит за строителните дейности по изграждането на пешеходен надлез между кварталите „Родина“ и „Чародейка“ и ремонт на подлеза при Математическата гимназия е софийската „Трейс груп холд“, която събра 82 точки и пребори конкуренцията с ДЗЗД „Русе транспорт 2016“, което остана на второ място със 71 точки. 
Най-оспорвана беше борбата за втората позиция по поръчката, която предвижда да се изгради пешеходна зона по ул. „Чипровци“ и да се реконструира ул. „Шипка“ в участъка от „Чипровци“ до бул. „България“, като се направи и ново кръгово кръстовище. По нея оферти подадоха четирима участници, като на първо място е класирана русенската фирма „Пътинженеринг“ с 83 точки. След нея останаха „Русе транспорт 2016“, „Автомагистрали Черно море“ и „Трейс груп холд“. 
В последната позиция, където попада дългоочакваната реконструкция на бул. „Придунавски“, както и рехабилитацията на три пасарелки, победител е обединение „Минстрой-АМ Черно море“ с 89 точки. Второто и третото място в класирането са за „Пътинженеринг“ и „Русе транспорт 2016“. 
В апетитния търг оферти подадоха също софийската „Виа конструкт груп“, ДЗЗД „Тони Тодоров-Надежда Ви“ и „Джи пи груп“, които обаче са отстранени от участие в процедурата. 
Ако няма обжалвания по решението за класирането на участниците и определянето на изпълнители по позициите на обществената поръчка, предстои подписването на договор с фирмите победители. Строителните дейности по обектите трябва да бъдат изпълнени за срок не повече от 600 дни или 20 месеца след подписването на акта за откриване на строителна площадка. Очаква се същинското строителство по мащабния инфраструктурен проект да започне през май, когато Русе ще се превърне в голяма строителна площадка.