Вредните последици от изгарянето на стърнищата и следжътвени растителни остатъци върху земеделските земи ще обсъди днес Постоянната областна комисия по земеделие, рибарство и аквакултури. Тя ще заседава от 10 часа в Зала „Свети Георги“ на областна администрация - Русе.
По време на заседанието ще бъде представено актуалното състояние на лозарството и винарството в Русенска област.