Започна ремонтът на градския площад, след като за пореден път плочите се отлепиха, надигнаха и начупиха. За всички е ясно, че калпавото качество на реконструкцията за над 10 млн. лева не може да издържи на зимните студове и влагата.
Сега след сигнали на гражданите кметът разпореди на фирмата изпълнител да възстанови дефектните плочки за своя сметка. Само че от 2011 година тече 5-годишният гаранционен срок и след 2-3 години всички повреди ще останат за сметка на общинския бюджет.
Както „Утро“ по-рано съобщи, преди фирмата да започне работа, през миналата седмица кметът Стоилов назначи комисия, която да огледа и оцени щетите по плочника, осветителните тела, водоотточните и други системи.
Интересно колко време новият ремонт ще издържи, защото практиката показва, че мине не мине време работници поправят вече поправеното.