Три кредита на обща стойност максимум 16 338 000 лева ще тегли Общината тази година от фонд ФЛАГ, за да покрие плащания по два големи инфраструктурни проекта - бул. „Тутракан“ и интегрирания градски транспорт.
По време на общественото обсъждане на темата завчера стана ясно, че за бул. „Тутракан“ максималната сума, която ще бъде теглена, е 4 370 000 лева. С нея ще бъдат покрити и 981 103 лева недопустими по проекта разходи за подземната инфраструктура. 
Срокът е 24 месеца с възможност за предсрочно изплащане без такса. Главницата ще се погасява от плащанията по проекта и от малко над 12-процентното държавно финансиране. Ще бъде учреден залог върху постъпленията в бюджетната сметка на Общината, където постъпват средствата по проекта, и върху собствените й приходи.
За плащанията по проекта за интегриран градски транспорт пък ще се теглят два заема от фонда. Единият е мостови на стойност 8 973 000 лева със срок от 24 месеца след подписване на договора за кредитиране. Сумата ще се погасява от плащанията по проекта. Другият  кредит ще е в размер на 2 995 000 лева. С тези пари Общината ще покрие собствения си принос от 256 215 лева и над 3 млн. лева недопустими разходи, в които влизат подземна инфраструктура и част от трасето на пробива „Кауфланд“. Този заем ще се погасява в рамките на 38 месеца от бюджетните общински приходи.
И при трите кредита още не е ясно колко точно ще е лихвеният процент. Главният финансист на Общината Емилия Пенева обаче обясни, че ФЛАГ дава най-изгодните за общините кредити, а лихвата се движела в диапазона от 3 до 5%. Размерът зависел от кредитния рейтинг на Общината, а той бил много добър, както и от това колко рискова е инвестицията. Пенева съобщи, че по предишни кредити лихвата е била 3,1 и 3,2%.
Кметът пък обясни, че заемите са най-добрият начин да се реализират проектите, без да се затварят големи суми бюджетни средства. Пламен Стоилов каза, че кредитирането задължава Общината да изпълни в срок проектите и качествено, за да не се режат след това европейски средства. 
През 2013-а Общината е обслужвала 6 кредитни договора - един към Инвестбанк за събарянето на Доходното и 5 към ФЛАГ за поемане на плащания по проектите за енергийната ефективност на 7-те училища, за 3-те центъра от семеен тип, интегрирания план за градско възстановяване и развитие, за туристическите атракции и Онкото.
През декември Общината е платила 1,93 млн. лева главница и 13 350 лева лихви по кредита към Инвестбанк. Към 31 декември миналата година остатъкът по общия дълг е 1 872 177 лева. От тях 643 хил. лева са към Инвестбанк и през април тази година ще бъдат изплатени. Останалите средства са дължими към ФЛАГ.