Въпреки че интернет създава нови и безпрецедентни възможности, повсеместното му използване създава опасност от по-нататъшно изключване от пазара на труда за неквалифицираната работна ръка. Затова е необходимо да се наложат политики, които да помогнат на хората да се адаптират към новите предизвикателства. Това беше акцентът на представения вчера в Канев център доклад на Световната банка, озаглавен „Дигиталните дивиденти или как Интернет може да насърчи развитието в Европа и Централна Азия“. На събитието присъстваха представители на международната финансова институция - един от авторите на доклада и главен икономист Хернан Уинклер и Джон Македон - експерт по онлайн комуникации. Модератор беше Страхил Карапчански - заместник-кмет по европейско развитие в Община Русе.
България е постигнала значителен напредък в усвояването на икономическите ползи, породени от достъпа до интернет. Според доклада, повечето страни в ЕС и особено България превъзхождат Съединените щати по отношение на достъпността и качеството на интернет. 
Нещо повече, въпреки нарастването на броя на специалистите в областта на информационните и комуникационни технологии в България, както и уменията, свързани с новите технологии, доходите на заетите в тази сфера са се увеличили значително през последните 15 години. 
Въпреки това, някои предизвикателства пред страната остават. Докато повече от 10 на сто от служителите в Северна и Западна Европа често работят от вкъщи, използвайки интернет, то в България те са по-малко от един процент. Високите компютърни умения намаляват рязко с увеличаването на възрастта в България - особено сред хората без висше образование.
Според доклада, политики за улесняване на данъчните и осигурителните плащания в споделената икономика могат да изведат трудещите се от сивия сектор и да им осигурят известна защита на заетостта.
България има голям ИКТ сектор, даващ 10 на сто от брутния вътрешен продукт (БВП) на страната. Около 60% от фирмите в страната извършват комуникацията с правителствени и административни институции онлайн. Около 10% са компаниите, използващи така наречената система на изчисленията в облак (cloud computing), като нивото на сложност на задачите е ниско колкото и в останалите страни.