Приемът на документи по програмата за ин витро започва на първи април, като двойките с репродуктивни проблеми ще могат да кандидатстват до 30 април. В бюджета на общината за тази година са заделени 50 000 лева. Документи могат да се подават в деловодството на общината, като кандидатите могат да ги получат в информационния център или от сайта на общината. Справката за семейното положение и адресната регистрация ще се проверят по служебен път. Експертите от общинския отдел „Обществено здраве“ предоставят информация в стаи 32 и 36 на ул. „Черно море“ 2, както и на тел. 082/506 755, 082/506 794 и 0885/397 831. Очаква се комисията, която преглежда документите по програмата, да излезе с решение за одобрените кандидати в триседмичен срок след крайната дата за приема. Това означава, че двойките, които ще бъдат подпомогнати финансово, ще са ясни най-късно до 21 май.