С 300 студенти по-малко се очертава да приеме тази година Русенският университет. Методиката, с която се определят средствата от държавния бюджет за държавните висши училища е несправедлива и не е съобразена с обективните условия. Изчисляването на парите за издръжка на обучението по критерии, еднакви за цялата страна, може да има пагубен ефект. Тези тревожни изводи, направени на среща във Варна на ректорите на 7 университета от Русе, Варна, Шумен, Велико Търново и Габрово, бяха обявени вчера пред русенски журналисти. Протестът е главно срещу това, че средствата се определят на база на процента безработица, средна работна заплата в региона и приложението на висшистите в местната икономика, а също и според рейтинговата система на вузовете. 
Безработицата в Русе е 9 на сто за 2015 г., а за София тя е 4.4 на сто, посочи ректорът на Русенския университет проф.Велизара Пенчева. В София средната заплата е 1302 лева, докато в Русе тя е едва 796 лева, по показания за БВП София води срещу Русе близо 18 пъти, продължи проф.Пенчева. Тя добави и още една несправедливост: субсидиите за висше образование и наука в Северна България са 27 %, останалите са за София и университетите на юг от Стара планина. 
В РУ и в останалите 6 севернобългарски висши училища са обезпокоени и от намаляващите приема коефициенти. 300 студенти по-малко за нас означават 0,5 милион лева по-малко за издръжка, каза проф.Пенчева. В Бизнесфакултета, където сега се обучават 1000 студенти, тази есен ще влязат около 100 младежи, ако това продължи, след няколко години бройката ще се стопи, тревожат се в РУ. С 50-60 бройки се намалява приемът за общо инженерство, във филиала в Разград, където приемахме по 90 човека, сега трябва да приемем 45, а след 2 години няма да има прием изобщо, каза ректорът. 
Парадоксалното е, че се намаляват бройките дори и за едно от най-търсените направления с доказана ефективност - „Обществено здраве“, посочи председателят на Общото събрание чл.-кор.проф.Христо Белоев. Вместо 80 бъдещи кинезитерапевти тази есен ще има 41 новоприети, медицинските сестри също намаляват с няколко бройки. 
За голяма част от специалностите, които биха пострадали, ние имаме много желаещи, така че тях ще ги приемем, но платено обучение, каза проф.Диана Антонова. Все пак ректорските ръководства се надяват от МОН да погледнат трезво на техните искания и да преразгледат както проекта за промяна в приема, да подходят разумно и обективно към конкретните дадености в различните региони. В противен случай, ако висшето образование се концентрира само и единствено в София, съществува риск важни географски и стратегически райони да пострадат сериозно и дори непоправимо, коментират от РУ.