Промени в състава на Надзорния съвет на дружеството ще трябва да направят акционерите на „Параходство БРП“, става ясно от съобщение на дружеството. Решението ще бъде взето на извънредно общо събрание, което Управителният съвет е насрочил за 24 март в Русе.
Предложението на УС до акционерите е да бъде освободен като член на Надзорния съвет Тодор Йотов, като на негово място бъде избран Огнян Костадинов. За сключване на договор с новия член на НС се предвижда да бъде упълномощен Тихомир Митев.
След сделка с 55 акции на БРП на стойност общо 43 лева на 10 март, параходството покачи борсовата си капитализация с цели 9,93% или с над 2,5 млн. лева. Парадоксално, но това стана броени дни, след като дружеството обяви спад на печалбата за миналата година с 60 на сто, а освен това се разбра и че един от тласкачите му е потънал в Дунав и ще отиде за скрап. Книжата на БРП обаче продължават да се търгуват доста под номиналната си стойност от 1 лев и последната цена, регистрирана на Българска фондова борса, е 0.775 лв. за акция.