60 чуждестранни студенти и докторанти, които ще учат в Русенския университет през летния семестър, бяха посрещнати вчера с хляб и сол и хоровод, изпълнен от ансамбъл „Хармония“ към РУ. Младежите бяха приветствани от заместник-ректорите проф.Пламен Даскалов и проф.Юлиана Попова. Студентите и докторантите са от 12 държави и идват по програма „Еразъм +“. За първа година пристигат 5 китайски студенти, останалите са от Армения, Белгия, Германия, Грузия, Италия, Испания, Китай, Палестина, Румъния, Русия, Турция и Хърватия. Докторантите са 4 - 1 от Китай и 3 от Русия.