Пожарната наложи глоба от 10 000 лева на фирма за поддръжка на пожароизвестителни инсталции заради липса на разрешително за дейността й. Строгата санкция бе потвърдена от Районния съд, а после и от Административния съд и е окончателна.
Нарушението станало ясно пред около година, когато инспектор от Втора районна служба на Пожарната направил комплексна проверка в голяма целодневна детска градина в Русе с няколко филиала. В проверения филиал към момента имало 120 деца в четири групи. От представената в детското заведение документация станало ясно, че фирмата и детската градина имат договор за абонаментно обслужване за техническа поддръжка и сервиз на пожароизвестителната централа. 
Направената справка обаче за легитимността на фирмата показала, че дружеството няма издадено по надлежния ред разрешение да упражнява тази дейност.