Опазването на природата и практически принос за един по-чист, по-зелен и по-приветлив Русе - това е задачата на подетата от спортното дружество „Академик“ в РУ „Университетска зелена инициатива 2017“. Сред предвидените в нея дейности е озеленяване и залесяване на площи около университета, училищата и междублокови пространства, както и на терени в околностите на Русе.
Събитията, включени в инициативата, ще продължат до края на месец ноември и в тях ще участват клубове, групи и кръжоци с екологична, природолюбителска и природозащитна насоченост, разделени в три категории -  студенти, ученици от средния курс и ученици от горния курс. Клубовете ще преминат обучение, което ще бъде съобразено както с възрастта на участниците, така и с времето, което могат да отделят за него.
Първото залесяване ще бъде следващата седмица в землището на село Ряхово, а на 25 март ще има образователен поход до Нисовския манастир и природозащитния комплекс в района, в който ще се включат ученици от две гимназии.
Партньори в начинанието на университета са парк „Русенски Лом“ и Държавно ловно стопанство „Дунав“, а в изпълнението му ще съдействат Регионално управление по образованието, РИОСВ и община Русе.
На финала през ноември е предвидено състезание „Кой е по-EKO“ между най-добре представилите се ученически и студентски клубове.