Д-р Евелина Димова е завършила Медицинския университет в Плевен през 1986 година. Специалност „Клинична лаборатория“ придобива през 1995 в Медицинска академия в София, след което кара курсове за следдипломна квалификация по „Диагностика на ендокринните заболявания“, „Основни проблеми в хемостизиологията“. Има и участие в редица международни и национални конференции по клинична лаборатория. До 2014 година е началник на лабораторията в ДКЦ 2, а след приватизацията му е началник на отделението по клинична лаборатория в МБАЛ „Медика“. Д-р Димова е собственик на две частни клинични лаборатории в Медицински център 1 и на ул.“Борисова“ 94А и е зам.-председател на Регионалната колегия на лекарския съюз.

- Д-р Димова, каква апаратура включва отделението по клинична лаборатория в МБАЛ „Медика“?
- Отделението е оборудвано с високоспециализирана модерна апаратура и работи по международно утвърдени аналитични методи. Последният закупен анализатор е за гликиран хемоглобин, който работи на уникален боронатно флоурисцентен принцип. За него е важно, че методът е стандартизиран и проследим до първичен референтен метод и първичен калибратор, тоест изследва много чисти вешества и те са достоверни. Това е единственият уникален апарат в Русе за изследване на стойностите на кръвната захар за три месеца назад, не дава грешки и методът е проследим, което е много важно за диабетиците.
Останалата апаратура в лабораторията е по стандарта за клинична лаборатория. Важно е обаче да отбележа, че имаме по два комплекта от всеки апарат - два хематологични брояча, два колбиометъра, два биохимични анализатора, два апарата за хормони, два уринни анализатора. С една дума, всичко при нас е умножено по две.
- Каква е целта на това дублиране на апарати за различни изследвания?
- Целта е чисто техническа. Всяка апаратура се нуждае от ремонт и смяна на части. Ние обаче не спираме изследванията на пациентите, а веднага включваме другия апарат и извършваме необходимото изследване. Освен това при нас има лабораторно информационна система, която съкращава времето за даване на резултатите. Така още с излизането им те се качват в инфосистемата и всички отделения в болницата след два часа имат достъп до резултатите от направените изследвания на пациентите им. 
- Гарантирана ли е безопасността на пациентите при вземане на кръв?
- Да! Безопасността на пациентите ни е гарантирана и за никакво заразяване не може да става въпрос, защото се спазват всички изисквания. Работи се със средства за еднократна употреба и със затворени системи за вземане на биологичен материал, които после се изхвърлят. 
- Какви изследвания са правят в лабораторията?
- Пълна кръвна картина по 29 показателя, специфични белтъци и маркери на възпалението, електролити, липиден профил, гликиран хемоглобин, хормони, субстрати и ензими, туморни маркери, витамини, имуноглобулини, кръвно-газов анализ, сърдечни маркери, хемостаза, уринен анализ, бъбречни камъни, спермограма и други. 
- Преди 15 години единствено в тази лаборатория се изследваше простата по кръвен път. Има ли нещо ново в тази дейност?
- Има, тук освен изследване на общия простатен антиген, работим и по неговата фракция - свободен простатен антиген. 
- Какво представлява това?
- Простатният антиген представлява един белтък в организма на мъжа. Свободният не е свързан с него, но е функционално активен. Когато се изследва съотношението между общия и свободния антиген, се установява дали има злокачествено заболяване на простата, тоест - щом свободният антиген се увеличи, а тоталният не е много увеличен, значи в случая има опасност от раково заболяване и се налагат допълнителни изследвания. Важно е да отбележа, че изследването на свободния антиген се заплаща, защото не се поема от здравната каса.
- В лабораторията изследват ли се малки деца и бебета?
- Разбира се, и затова ненапразно сме точно до родилното отделение в МБАЛ „Медика“. Нашите апарати могат да работят с много малки обеми кръв и не е никакъв проблем да изследваме новородени и малки деца.
- Имате ли система за управление на качеството?
- Да, от една година сме в процес за въвеждане на система за управление на качеството по ISO 15189. Това изисква ежедневен вътрешен контрол в отделението, за да се види дали постигаме качеството, което сме заложили да постигнем.  
- Колко човека работят в лабораторията?
- Лабораторията е кадрово осигурена с трима лекари, специалисти по клинична лаборатория, биолог, старши лаборант, специалисти здравни грижи и клинични лаборанти и двама регистратори, като колективът ни е много млад, за разлика от застаряващото здравеопазване. За 2016 година имаме отчетени близо 800 000 изследвания. Освен това високоспециализиран екип от лекари консултират колеги и пациенти при назначаването на изследванията.