Решението на общинския съвет в Бяла, с което се определя заплата на кмета на Полско Косово в размер на 1050 лева, е в противоречие със Закона за местното самоуправление и местната администрация и затова трябва да бъде върнато за ново обсъждане. Това става ясно от заповед на кмета на Бяла Димитър Славов, в която се подчертава, че общинският съвет определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете, но по предложение на кмета на общината. В случая решението, което е гласувано на сесията на 27 февруари, е по предложение на общинския съветник Валери Върбанов. То е прието с 10 гласа „за“, 5 „против“ и 2 „въздържали се“. 
Всъщност увеличението на заплатата на кмета на Полско Косово е с 216 лева (от 834 лв. на 1050), но според Славов увеличението е прекомерно и несъобразено с това, че общинският съвет в Бяла все още не е приел бюджета за 2017. Решението не кореспондира и с предвидените в проекта за бюджет средства за заплати, които се осигуряват от делегираната от държавата дейност. Те обаче са недостатъчно и община Бяла дофинансира с около 160 000 лева годишно. В тази връзка кметът на Бяла счита, че решението е грубо нарушение на действащото законодателство и предлага да бъде обсъдено отново на заседание на общинския съвет.