Община Ветово попада в списъка с 32-те най-закъсали български общини, на които държавата ще помага, става ясно от анализа на финансовото министерство. 
Не съм видял информацията официално, не са ни уведомили. Не мога да коментирам, каза кметът на Ветово Георги Георгиев. 
В листата на общините с финансови затруднения попадат администрациите, които отговарят на поне три от общо шест показателя, посочени в закона. Ако например плащанията по дълговете им надвишават 15% от собствените приходи плюс изравнителната субсидия, задълженията за разходи в края на годината надвишават 15% от средногодишния размер на разходите за последните четири години и други. 
Община Ветово отговаря на три и повече от критериите за класирането й като община в процедура по финансово оздравяване през 2017 г. Следва да се отбележи, че тя попада в този списък за първи път. 
Стъпката, която трябва да се предприеме, е общината да изготви план за финансово оздравяване, който включва редица мерки, сред които вдигане на местните данъци и такси и подобряване на събираемостта, намаляване на разходите, дълговете. Процедурата започва след одобрение и решение на общинския съвет, като ще трябва да се проведе и публично обсъждане. Като част от финансовия оздравителен план кметът може да поиска от финансовото министерство временен безлихвен заем. Условието за отпускане е ведомството да одобри плана.