Улици от 9 района попадат в пакета с първостепенна и второстепенна улична мрежа, чийто ремонт ще бъде извършен с дългосрочния заем от 10 млн. лева. Предстои да бъде избрана и кредитна институция, която да финансира дейностите, след като общинските съветници одобрят предложението на кмета Пламен Стоилов за провеждане на процедурата.
Общината предвижда ремонт на 319 551 кв.м улични платна и 188 625 кв. м тротоари равномерно във всеки квартал, като ще се обновяват улици, които засягат максимален брой хора. Районите са разделени условно на три части, като обществената поръчка, която предстои да бъде обявена за проектиране и строителство, също ще бъде обособена в три отделни позиции. За първия обект ще бъдат заделени 3 536 000 лв. Там попадат улиците в заключения район между булевардите „Цар Освободител“, „Ген. Скобелев“, „Придунавски“ и „Фердинанд“, както и районът между бул. „Цар Освободител“, ул. „Стефан Стамболов“ и бул. „Ген. Скобелев“, като са включени и самите булеварди в участъка. За останалите два обекта са предвидени по 3 232 000 лева. В единия попадат улици от три района - заключеното пространство между бул. „Фердинанд“, „Придунавски“, ул. „Майор Атанас Узунов“, бул. „Съединение“, като също са включени самите улици и булеварди. Тази позиция обхваща също и улици в кварталите „Възраждане“, „Ялта“ и „Здравец“. В третия обект е включен основният ремонт на уличната мрежа в кварталите „Родина“, „Чародейка“, „Дружба“ 1, 2 и 3. 
Срокът за погасяване на кредита от 10 млн. лева е 10 години и ще е със собствени приходи на общината. Очаква се до края на май да има избран изпълнител по обществената поръчка, която се разработва, и ремонтите по уличната мрежа да започнат през юни. По този начин ще се решат множество транспортно-комуникационни проблеми, трупани с десетилетия по уличната мрежа и тротоари в Русе, а резултатът ще е в полза на местната общност.