Наръчник за кандидатстване за директни плащания за кампания 2017 публикува на сайта си министерството на земеделието и храните. Той е направен в два варианта – съкратена и дълга версия и може да се свали в pdf формат.
В наръчника детайлно са описани процедурите за кандидатстване по 23 схеми за подпомагане - базирани на площ, за селскостопански животни, за плодове и зеленчуци и други. Най-съществените моменти са подчертани с етикети „важно“.
Срокът за подаване на документи за директни плащания започна да тече от първи март и ще продължи до средата на май. След 15 май 2017 година, в продължение на 25 календарни дни - до 9 юни 2017 година включително, кандидатите могат да подават заявления за подпомагане, като за всеки просрочен работен ден се начислява намаление на одобрената сума за подпомагане в размер на 1%. При вече подадени до средата на май заявления, могат да се извършват корекции без налагане на санкции за закъсняла редакция до 31 май 2017 година включително.