„Топлофикация Русе“ отново е пропуснала да извърши лихвено плащане по облигациите за 4 милиона лева, емитирани в края на 2014 г. Това съобщава самото дружество в известие до Българска фондова борса, където са регистрирани за търговия ценните книжа. Шестото поред лихвено плащане в размер на 120 986 лева трябваше да бъде изплатено на облигационерите на 27 февруари.
Това няма да бъде първият такъв случай откакто са издадени облигациите. Купонното плащане от 27 август 2016 г. бе изплатено изцяло чак през януари тази година.
Наскоро „Топлофикация Русе“ изнесе отчет до облигационерите за изразходването на набраните средства, от което стана ясно, че 3,4 млн. лева от набраните 4 млн. лева са отишли за закупуване на въглища. За плащане на задължения към доставчици са изразходвани 563 500 лева, а за преструктуриране на горивната база за съвместно изгаряне на въглища и до 20% биомаса - 32 600 лева.
През ноември 2014 г. „Топлофикация Русе“ пусна за търговия на БФБ-София 4000 броя лихвоносни облигации на обща стойност 4 млн. лева. Годишният лихвен процент по емисията е 6.00%, което я прави много привлекателна за инвеститорите. Падежът е на 27.02.2019 г., когато трябва да се върнат и 4-те милиона главница. Дотогава дружеството прави лихвени плащания от по 120 хил. лева всяко шестмесечие - на 27 февруари и 27 август. Досега са извършени пет от тях.