Произведеният пчелен мед през 2016 година е намалял с над 10% в сравнение с 2015 година и достига 10.2 хил. тона. Това стана ясно от годишното статистическо изследване на пчеларството за предходната година. Анализът се изработва годишно от Министерство на земеделието и храните (МЗХ). Намаляването на количествата произведен мед са в резултат на неблагоприятните климатични условия през пролетта и началото на лятото на 2016 година.
По различни причини през 2016 година са загинали 37.6 хил. пчелни семейства, което е с 16% по-малко от предходната година. Най-много са загиналите пчелни семейства от отравяния - почти 17 хил. броя.
Въпреки това резултатите от изследването показват нарастване на броя на пчелните семейства с около 1% и към 1 октомври 2016 г. те са малко над 754 хил. броя. Стопанствата с пчелни семейства са 15.3 хил. броя. 
Около 34% от пчелните семейства се отглеждат в 1080 професионални стопанства със 150 и повече кошери. В тях има средно по 236.5 броя пчелни семейства. 
Продажните цени на пчелния мед през 2016 г. са по-ниски спрямо 2015 г. Средната цена на меда при директните продажби на краен потребител е 6.76 лв./кг (-1%), докато средната цена за преработвателните предприятия е 4.62 лв./кг или с 14% по-ниска спрямо 2015 г.