5079 декара пасища и мери от Държавния поземлен фонд ще бъдат предложени на търг за отдаване под наем на животновъди за стопанската 2017-2018 г., съобщи Областна дирекция „Земеделие“. Най-голяма част от тях са в землищата на Долно Абланово и Мечка, по-малко са наличните парцели в Брестовица, Волово, Босилковци, Глоджево, Русе, Николово, Ценово, Белцов, Тръстеник, Кривина и Беляново. 
В заповедта, подписана от министъра на земеделието и храните, се казва, че началната цена за търговете ще бъде определена в срок до 31 март. На миналогодишните наддавания за общините Борово, Бяла, Две могили и Русе началната цена бе 7 лева на декар за срок от 1 година, а за останалите общини - 9 лева/декар.
През миналата година на първата тръжна сесия бяха отдадени 1329 декара пасища и мери собственост на Държавния поземлен фонд. В наддаването участваха трима животновъди от областта. Наетите парцели държавни пасища бяха в Брестовица, Глоджево, Кривня и Тръстеник. Земята в Брестовица бе отдадена на стартовата цена от 7 лева за декар, а за останалите терени наддаването достигна 11 лева/дка при минимално определени 9 лева/дка.