Произведеният брутен вътрешен продукт в Русенска област през 2015 г. възлиза на 2,247 млрд. лева по текущи цени като отбелязва ръст с 1.3% спрямо 2014 г. На човек от населението се падат 9912 лв. от стойностния обем на показателя при 9694 лв. година по-рано, съобщи тези дни териториалното статистическо бюро.
Ръстът на икономиката от 1,3% годишно изглежда повече от скромен и е близо три пъти под средния за страната (3,6%). След като за периода 2010-2014 г. бяхме втори по ръст в страната след Стара Загора, изглежда през 2015 г. губим скорост. 
Паралелът с последната предкризисна година - 2008 г., също не вдъхва кой знае какъв оптимизъм. За 7 години БВП на областта се е покачил с 15% - от 1,955 на 2,247 млрд. лева. Това обаче е по текущи цени, а ако се отчете и инфлацията за периода, която е 9,4%, ръстът в реално изражение ще излезе малко над 4 на сто. Нещата вероятно ще се променят към по-добро след като се отчетат и резултатите от изтеклата 2016 г., която според всички оценки бе доста добра за бизнеса. Точни статистически данни на регионално ниво обаче ще се появят чак след година.
Основна пречка пред ръста на регионалната икономика вече е демографският фактор. Тъй като основен компонент в БВП е крайното потребление (с над 80% тежест), е ясно че намаляващото население на областта означава по-малко потребители на основни стоки и услуги и по-ниски обороти на фирмите, които ги предлагат. Прогресират най-вече предприятията, работещи за износ, които вече трябва да се справят и с предизвикателствата свързани с липсата на квалифицирана работна ръка. 
От 2008 г. насам броят на живеещите в Русенско се е стопил с около 25 хил. души, а броят на заетите в регионалната икономика е намалял с над 16 хил. - от 106,2 хил. до 90,1 хил. души. Това не води до спад в икономиката, тъй като се компенсира до голяма степен от ръста в производителността на труда - с 28% за тези 7 години. С други думи - по-малко хора работят и произвеждат повече. А липсата на хора води до това, че заплатите растат два пъти по-бързо отколкото производителността на труда. Между 2008 и 2015 г. средното месечно възнаграждение в областта се е увеличило с 57% - от 455 на 714 лева. А към края на 2016 г. е вече 828 лева.
Това всъщност е тенденция поне от 15 години насам. От 2000 г. до края на 2015 г. русенската икономика расте със 177%, производителността на труда - с 235%, а средната работна заплата - с 250%.