Повече от 1 038 000 лева са постъпленията в общинската хазна на Ценово за 2016 година от различни продажби на услуги и продукция, от наеми на земя и имущество, като през изминалата година се е подобрила и събираемостта на местните данъци и такси. Това стана ясно на вчерашното заседание на общинския съвет, на което беше приет отчет за управлението на общината през 2016. Успешно се изпълняват главните задачи от програмата за управление, поддържа се балансиран бюджет и се осигуряват допълнителни финансови средства в общинската хазна, отбелязаха от администрацията. Един от приоритетите е целенасочена работа за максимално усвояване на средства от европейските фондове, като има внесени проеки за ремонт на пътя от Ценово до Кривина и за обновяване на улици и тротоари във всички населени места на общината.