Конкурс за есе за зрелостници обявява Русенският университет. Абитуриентите могат да пишат по една от трите теми: „Блазе на тия, които могат да покажат раните си за Отечеството“ /Петко Р.Славейков/, „Историята се пише от времето. Надеждите и очакванията ми за българския XXI век“ и „Образованието като свобода да избираш и смелост да мечтаеш“. Тримата най-добри автори ще получат награди в Деня на отворените врати на РУ на 23 март, а добре представилите се в конкурса ще получат сертификати за участие в класиране в желана от тях специалност. До 17 ч на 22 март творбите ще се приемат на електронен адрес: [email protected].