Медицинските сестри от детските градини, училищата и яслите в Русе са готови да стачкуват, ако не получат обещаното увеличение на заплатите съгласно браншовия колективен трудов договор от края на 2016 г. Това съобщи секретарят на синдикалната секция „Училищно здравеопазване“ към КТ „Подкрепа“-Русе Силвия Сачкова. До седмица ще стане ясно кога ще започнат протестните действия, които първо ще бъдат символични, а след това ще преминат във ефективни.
В момента основната заплата в сектора е 565 лв., а според подписания договор от 1 януари 2017 г. основното трудово възнаграждение в сектора би трябвало да стане 700 лв. Училищното здравеопазване е делегирана от държавата дейност и средствата се осигуряват от финансовото министерство, което ги превежда на общината. Пари за по-високи заплати обаче няма. 
„Имаме над 20 500 деца в детски градини и училища, близо 1700 деца са в детските ясли. Държавното финансиране за 2017 г. е 3 613 237 лв. Необходимо е да бъдем дофинансирани с още 486 072 лв., за да могат заплатите ни да станат 700 лв. Изумена бях от факта, че няма достатъчно средства. Защото и бившият финансов министър на няколко пъти излиза по медиите да каже, че общините са дофинансирани, и д-р Петър Москов каза същото. Обещаха, че нещата ще се случат, но това не става. Медицинските сестри се топим като снега, защото заплащането е под всякаква критика, на екзистенц минимума сме“, коментира Сачкова.
От общината са напълно съгласни с недоволството на работещите в училищното здравеопазване. 
„Браншовият отраслов договор в здравеопазването е подписан от различни институции, които са поели отговорност, но там няма представител на сдружението на общините, който да защити техните интереси. Оказва се, че работодателите - кметовете на общините, трябва да изпълняват едно споразумение, в което не са участвали. Медицинските специалисти в училищно здравеопазване са на делегиран бюджет и оттам нататък като грижа на държавата общините само изпълняват всички указания. Само че няма отпуснати допълнителни средства“, обясни директорът на общинска дирекция „Здравни и социални дейности“ Мариела Личева. 
Общината има ангажимент за издръжката на сградния фонд, обзавеждане, оборудване, медикаменти, консумативи в детските заведения, а за заплатите се грижи държавата. 
„Абсолютно подкрепяме изпълнението на този браншови договор. В тази връзка сме подготвили писмо, което ще бъде подписано от двата синдиката КНСБ и „Подкрепа“, в което казваме на министъра на финансите и министъра на здравеопазването, че искаме да изпълним поставените ангажименти в този рамков договор и затова искаме да се преразгледа бюджетът на община Русе и да дофинансират недостига“, каза още Личева.