Тържества, които по традиция завършват със заря проверка, организира община Бяла по повод 140-тата годишнина от Освобождението на града и в аванс за националния празник 3 март. Сред беленчани се е наложила традицията за отбелязването на тези събития и затова на втори март ще бъде отдадена почит към загиналите, а тържествата ще приключат със заря проверка в 18.50 часа на площад „Екзарх Йосиф“. Както всяка година зарята се организира съвместно с Националния военен университет „Васил Левски“ във Велико Търново. 
Бяла е второто по-голямо селище, освободено от руските войски след Свищов. Тук пребивава близо месец главната императорска квартира и са настанени ред тилови учреждения. Бяла става „първа столица“ на новоосвободените български земи. Още през лятото на 1877 година градът се очертава като главен опорен пункт на Русчушкия отряд и запазва това си значение до зимата. В бившата къща на турския управител на селището - сега Исторически музей, където се е помещавала главната квартира, са вземани важни решения със съдбоносно значение за изхода на войната.