В най-скоро време предстои стартът на новата национална програма, по която ще се кандидатства за лични асистенти и за новата функция помощник-възпитател, съобщи вчера директорът на регионалната дирекция „Социално подпомагане“ Кристина Георгиева. Помощник-възпитателят е нова позиция, той ще подпомага деца с 90 и над 90 процента увреждания, за да могат майките да се върнат на работа и да се социализират, обясни Кристина Георгиева. Хората, които искат да бъдат наети на тази длъжност, трябва да имат минимум средно образование. 
За позициите ще могат да кандидатстват както безработни, така и около 90-те човека, които донеотдавна са работили като лични асистенти, преди да влезе в сила новото парично подпомагане на деца с различна степен на увреждания. Скоро ще бъдат обявени новите правила и ние ще информираме за тях навреме хората, които се интересуват от това, увери Георгиева.