След провала в началото на февруари на търга с явно наддаване за продажбата на сградите, включени в бившия Хлебозавод на ул. „Потсдам“ 1, насроченият втори за седми март също се отменя. Причината отново е, че нито един кандидат не закупи тръжна документация от общината. Срокът за това изтече на 22 февруари, но няма нито едно физическо или юридическо лице, което да е направило предложение. 
И при повторния провален търг за апетитния имот началната тръжна цена, която общината посочи, бе 4 816 000 лева без ДДС. Сградите в бившия Хлебозавод са с площ 18 968 кв.м в Източна промишлена зона, като това е сделката в плана за приватизация на общинска собственост за тази година, от която се очакват най-сериозни приходи. 
Проваленият търг обаче не е в ущърб за общината, тъй като тя отдава под наем цели помещения или части от  сградите в бившия Хлебозавод и така в хазната влизат приходи от наеми. Общината придоби този имот още при ликвидацията на „Хляб и хлебни изделия“ през февруари 2015 година. Районът около Хлебозавода е по-скоро складов и търговски, отколкото промишлен. Наоколо се намират сградите на бивша търговия на едро, както и офиси на фирми, които се занимават с дистрибуция и логистика на всякакви стоки и пренос на товари, търговска дейност и леко производство.