Убедени сме, че децата трябва да са социално ангажирани от най-ранна възраст и да им даваме шанс да се развиват. Това каза кметът Пламен Стоилов при откриването на семинара за обмяна на добри практики за ранно детско развитие, който се провежда в Русе и в който участва ръководителят на Звеното за управление на програма „Здраве и образование за всички“ към швейцарското посолство Ирина Файон. 
Програмата е насочена към социалното включване на уязвими групи в шест района - Русе, Шумен, Бургас, Сливен, Монтана и Пловдив и се реализира с финансовата подкрепа на Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Представителите на общините разказаха за предизвикателствата, с които са се сблъскали в досегашната си работа по ранното детско развитие и решенията, които са намерили.