319 551 кв.м улични платна и 188 625 кв. м тротоари, равномерно разпределени във всеки квартал, ще бъдат ремонтирани с 10 млн. лева кредит, за който общинските съветници в Русе дадоха разрешение на кмета Пламен Стоилов. Предвижда се част от тротоарите да са с плочки, но повечето ще са с асфалт, тъй като той е по-издръжлив и с по-високо качество. Очаква се до края на май да има избран изпълнител и ремонтните дейности по уличната мрежа да стартират през юни.
Преди да се стигне до избор на конкретните улици, бе извършена проверка, която обхвана 147 улици. Ревизирани са 728 участъка, като от оценените 425 за финансиране и ремонт са предложени 91. При обследваните и оценени над 500 тротоара за ремонт са предложени 122. 
Решенията се вземат, като се оценява трафикът на всяка комуникационна връзка и улица. Във всеки квартал ще се ремонтират основните връзки и всички обслужващи и довеждащи улици и тротоари с генериран натоварен трафик. Програмата ще бъде съгласувана с всички експлоатационни дружества. В пакета от улици и тротоари ще влязат само тези, където е извършена подмяна на подземните комуникации, обясни зам.-кметът Димитър Наков. 
Преди да започнат същинските ремонтни дейности, ще бъде приета нова наредба, в която ще бъдат разписани драстични санкции, за да се спре безразборното разкопаване от комунални фирми и оператори.