Подготовкта на студенти в областта на електроенергетиката и електрониката, които да работят след дипломирането си в Атомната електроцентрала в Козлодуй, са обсъдили ректорът на Русенския университет проф.Велизара Пенчева и зам.изпълнителният директор на АЕЦ Цанко Бачийски. АЕЦ и РУ си сътрудничат от 2011 година. В момента в Първа атомна работят близо 350 служители, получили висшето си образование в Русе, а 101 младежи от Козлодуй се обучават в бакалавърски и магистърски програми в РУ. Обсъдени били също целеви обучения на работници и специалисти от дружеството, обучение на докторанти и съвместни научни проекти. РУ получил подарък - 10 броя от изданието „Електроенергетиката на България“.