Няма да плащаме непосилни суми за тока през януари, успокоява „Енерго-Про“. Данните на компанията показват, че средната сметка за електроенергия, консумирана през януари от домакинствата в Североизточна България, е 56,11 лева. 
Над 60% от клиентите са похарчили ток на стойност до 50 лева. 18% имат сметки между 50 и 100 лева, а 16 на сто са консумирали енергия между 100 и 200 лева. Около 5% от всички битови клиенти ще трябва да платят над 200 лева.
Все пак за този януари, заради ниските температури, ще плащаме повече отколкото за същия месец на миналата година, когато средната стойност на фактурите е била 48,54 лева. Средното потребление на електроенергия е било по-високо с около 15% спрямо януари 2016 г. и с 24,6% спрямо предходния месец декември, изчисляват от „Енерго-Про“. 
На територията, обслужвана от дружеството, средномесечната температура през изминалия месец е била с 3,6 градуса по-ниска спрямо същия месец на 2016 година.
Посочените стойности са изчислени на база средно потребление на битовите клиенти. Сметката на всеки отделен клиент зависи от неговото индивидуално потребление през отчетния период и в голяма степен от типа отопление, който използва, уточняват от „Енерго-Про“.