По едно средно голямо училище всяка година в края на януари напуска Русе. Така образно може да се илюстрира мрачната статистика, която за пореден път отчитат в Регионалното управление на образованието. По около 300 деца се отписват в края на първия учебен срок от училище. И това не са децата, които сме свикнали да прехвърляме в графата „отпадащи“, в която къде със съжаление, къде с облекчение вкарваме хлапета от ромски фамилии, на които им е дошло времето да се женят или да издържат семейството с джебчийство или с други специфични умения.
В случая безрадостните данни за напускащите ученици са в съвършено друга графа, която се е появила едва в последните години. Но набира все по-голяма скорост. Това е графата на децата, които си вземат довиждане с училището и класа, защото заедно с родителите си напускат града, а често и страната. 
Тази година след първия учебен срок 168 ученици от цялата Русенска област са тръгнали с майки и бащи за чужбина, където възрастните са си намерили работа. Други 161 ученици също са напуснали своите досегашни класове, те обаче не са излезли зад границите на държавата, а просто родителите им са заминали за други области и райони в България - причината отново са работните места. 
Тези данни съобщи за „Утро“ началникът на Регионалното управление на образованието Димитър Райнов. Той потвърди, че картината е сходна с миналогодишните бройки на отписаните от училище по същата причина. Очевидно твърдо се спазва тенденцията доста деца от Русе и областта да сменят адреса и училището си. Преди година събраните от гимназиите и основните училища данни сочат, че също около 300 деца са били отписани по семейни причини, каза Райнов. Бройката е обезпокоителна, точно в светлината на тенденцията за напускането на града. И макар като процент 330 деца спрямо общата бройка на учениците в областта - 19 700, да не изглежда стряскащо, за всяко едно от училищата това е сериозен проблем. 
Райнов посочи още един интересен факт. Паралелно с отписването, има и една бройка от ученици - за миналата година те са 152 деца - които се водят „придошли“. Това са точно такива момичета и момчета, които са заминали с родителите си за чужбина, но по една или друга причина там не са се вписали в ритъма на живот и година по-късно се завръщат обратно в Русе. Колкото и окуражаващо да е това, то не отменя факта, че така или иначе, други 150 деца си остават извън Русе и страната. А в светлината на задаващата се поредна кампания по приема на деца в средните училища, тази бройка прави 7 паралелки, които няма да се състоят само по тази причина - конкретна липса на деца. Като си припомним, че и без друго в някои професионални гимназии две години поред има нулев прием, като средните училища водят люти битки и ухажват по най-немислими начини всеки потенциален гимназист, можем само да предполагаме какви баталии предстои да се разгърнат тази пролет.