Едва 12 са новопостроените жилищни сгради в Русенско през четвъртото тримесечие на 2016 г. Само една трета от тях са в областния център. Въведените в експлоатация жилища са 36, с 10% по-малко отколкото същото тримесечие на 2015 г., съобщи Териториално статистическо бюро - Север.
Три четвърти от всички новопостроени жилищни сгради  са къщи. Всички са с изградени водопроводни и електрически инсталации, но само в 1/3 от тях канализацията е свързана с обществената мрежа, а в останалите - с изгребни ями. 
Най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи (27.8%). Всяко четвърто жилище е с четири и повече стаи. През последното тримесечие на 2015 г. са преобладавали тристайните жилища с относителен дял от 30.0%. 
Средната полезна площ на едно новопостроено жилище в област Русе е 126.0 при 86.9 кв.м средно за страната.