Разпореждания с активи на русенската корабостроителница, извършени след обявяването в несъстоятелност на Корпоративна търговска банка, са извършвани на занижени цени, кординирано между няколко дружества и вероятно имат за цел единствено да възпрепятстват КТБ в опитите на банката да осребри заложеното в нейна полза имущество. Това заявяват синдиците на кредитната институция в несъстоятелност в анализа си на информацията относно собствеността върху активи със значителни размери на длъжници на банката. Посочва се, че активи, обезпечаващи задължение за 16,8 млн. евро, са били продадени за по-малко от 200 хил. лева.
Анализът, публикуван от синдиците, всъщност е първият по-подробен отчет за ситуацията от юни миналата година, когато бе оповестен докладът на разследващата компания „Алик Партнерс“. В него като основен длъжник фигурираше „Русенска корабостроителница“ АД, докато в сегашното изложение прицелът е върху „Русенска корабостроителница-Запад“ АД. Разглеждат се множеството сделки с другите „русенски корабостроителници“ - „Корабостроителница Русе“ и „Русе Индъстри“. От четенето на цялото описание човек може да го заболи главата. И както става ясно - синдиците не успяват да разплетат сложния възел, заплетен от корабостроителници и други фирми, така че от доклада им не лъха оптимизъм, че някакви вземания все пак ще бъдат събрани.
Както става ясно от изложението, цялото търговско предприятие е прехвърлено от „Русенска корабостроителница“ ЕАД на „Русенска корабостроителница-Запад“ АД, което също дължи на КТБ около 30 млн. евро. Върху част от прехвърлените активи са учредени особени залози от страна на предходните собственици „Русе Индъстри“ АД (в несъстоятелност) и „Корабостроителница Русе“ АД. Вземанията на КТБ от „Корабостроителница Русе“ АД са препродадени няколко пъти като минават през фирмите „КИК-Дизайн“ ООД, „ФОКС Къмпани“ ЕООД и „Ню Лайт Хаус“ ЕООД. Последната, в качеството си на кредитор, пристъпва към продажба на заложените активи. Това се случва без да се уведомят синдиците на КТБ и в същия ден, 25 април 2016 г., когато КТБ вписва пристъпване към изпълнение срещу търговското предприятие на „Русенска корабостроителница - Запад“ АД.
Активите са купени от „Фабриа“ ЕООД само за 199 900 лeвa. Тя веднага ги препродава на „ВИП Осем“ ЕООД, което пък от своя страна на 15 август 2016 г. ги дава под наем обратно на „Русенска Корабостроителница“ АД.
Всички приобретатели са новоучредени дружества или дружества без търговска дейност. Като краен резултат дълготрайни активи, които служат за обезпечение на задължения за 16,8 млн. евро, са били продадени за по-малко от 200 хил. лева, посочват синдиците.
Отделно на 18 май 2016 г. между „Русенска корабостроителница“ АД като наемател и „Русенска корабостроителница-Запад“ АД като наемодател е сключен договор, с който под наем са отдадени имоти, сгради, машини, съоръжения, инсталации, МПС и друг производствен инвентар за строителство и ремонт на кораби за наемна цена в размер на 48 000 лв. без ДДС, за целия срок на договора - 2 години, т.е. месечната наемна цена възлиза на 2000 лв. без ДДС.
Разпорежданията с активите на „Русенска Корабостроителница-Запад“ АД са извършени на занижени цени, кординирано между дружествата и вероятно имат за цел единствено да възпрепятстват КТБ АД (н) в опитите на банката да осребри заложеното в нейна полза имущество, завършва анализът. Той може да бъде прочетен на http://corpbank.bg/content/Analiz-09.02.2017.pdf.