Повече от 47 000 електронни фактури изпраща всеки месец „Енерго-Про“ на своите клиенти, показват данните на дружеството към края на декември 2016 г. Година по-рано този брой е бил около 33 000. Така компанията регистрира ръст от над 40% при издаването на счетоводни  документи, изпращани по електронен път. 40 на сто е и средното увеличение на безхартиените фактури и за последните няколко години. 
Електронната фактура има редица предимства за клиентите - достъпна е във всяка локация при наличие на Интернет, лесна е за архивиране, получаването й отнема минути, а документът е защитен с електронен подпис и се получава на посочен имейл адрес.
Наред с удобствата за клиента, изборът за получаване на електронна фактура е израз на отговорност към природата и опазването на нейните ресурси, напомнят от компанията. Според световни изследвания 43% от изсечените дървета се използват за производство на хартия. От едно средно по размер дърво могат да се произведат 9000 листа принтерна хартия. Изпращането на електронна фактура на всички клиенти на „Енерго Про“ би „спасило“ 120 дървета месечно. 
За заявяването на електронна фактура е достатъчно да се попълни декларация-образец, достъпна на интернет адрес https://www.energo-pro.bg/bg/Zayavi-elektronna-faktura. Попълнената декларация може да се изпрати сканирана на [email protected] или да се подаде в най-удобния център за обслужване на клиенти на „Енерго-Про“.