Софийската фирма „БТ-Инженеринг“ е класирана на първо място по обществената поръчка за изготвяне на морфологичен анализ и определяне на състава и количеството на битовите отпадъци, които се изхвърлят на територията на община Русе. Това става ясно от протокола на комисията, която разгледа и оцени офертите на двама кандидати. Другият участник - пловдивската Енергийна агенция, остана на второ място в класирането. 
Морфологичният анализ се прави във връзка с изпълнение на изискванията на Министерството на околната среда и водите, като за това общината заделя 69 960 лева. Фирмата победител трябва да събира и анализира информация за количествата образувани отпадъци по видове за година. Проверките ще се извършват на площадката на регионалното депо, като ще се обработват отпадъците, събрани от контейнерите за битови отпадъци и от съдовете за разделно събиране.