95 искания до съда за задържане под стража на престъпници са били направени от Районната прокуратура в Русе през миналата година, което е близо три пъти по-малко спрямо 2015. Това сочат данните от годишния доклад за работата на районните прокурори.
Причина за това е по-малкият брой наказателни производства, водени срещу нелегални мигранти, които явно предпочитат да минават през други гранични пунктове. От внесените искания съдът е уважил почти всички, като за 10 от тях съдиите са счели, че не са правилни. Почти идентични са данните за одобрените искания за тази принудителна мярка и за предходните две години. 21 от задържаните са останали да търкат наровете в ареста за срок от 2 месеца, а 4-ма са прекарали от 4 до 9 месеца преди да приключи съдебният процес със съответното решение. 
162-ма са осъдените ефективно през 2016, които би трябвало да са зад решетките. По една или друга причина обаче 25 престъпници с влезли в сила осъдителни присъди са на свобода и са обявени за издирване, отчитат от прокуратурата. Шест от тях са от миналата година, а останалите са от предходни години и затова броят им се увеличава. За всички тях се изготвят Европейски заповеди за арест, защото се предполага, че са напуснали пределите на страната ни.
Практиката познава не един случай, когато задържан с наложена по-леката мярка за неотклонение „домашен арест“ внезапно се оказва изчезнал, докато тече съдебното производство, а впоследствие, когато има осъдителна присъда, да бъде обявен за издирване. Според магистратите проблемът е в указанията за работата на прокурорите по надзора и изпълнението на наказанията, където има разминавания в изискванията при окомплектоването на докумените. Според тях присъдата може да бъде изтърпявана, след като прокурорът установи, че е влязла в сила и получи преписи от мотивите за наказанието на осъдените. В същите указания е посочено, че препис от присъдата, която подлежи на изпълнение, се изпраща от деловодителя на прокурора до седем дни от влизането й в сила. Време, достатъчно за да изчезне зад граница осъденият престъпник.