Кога и как е бил създаден съюзът на запасните офицери в Русе разказва в книга, излязла от печат току-що, председателят на съюза Димитър Вълков. Той е изследвал огромен масив от документи, за да разкаже за значението на това формирование на военните и за ролята му в обществения живот в Русе през повече от столетие - от създаването му до днес. 
Монографията „Съюзът на офицерите и сержантите от запаса в гр.Русе през годините и днес“ ще бъде представена пред русенската публика на 16 февруари от 17.30 ч в камерната зала „Генерал Драндаревски“ във Военния клуб.