Да се проведе съвместен експеримент с прилагане на органични торове на българска и румънска територия реши на първото си за годината заседание в Гюргево Българо-румънската работна земеделска група. Ще се изследват и популяризират резултатите от прилагането на продуктите на две фирми - ППК „Старт 93“ от ценовското село Караманово и от Костел Патеръу, производител на органични торове от Румъния. За целта темата да се включи в работната програма на групата за 2017 г. и да се разработи специална процедура за провеждане на експеримента. Предложението бе на зам. областния управител Станимир Станчев, председателстващ работната група.
На заседанието бе разгледана схемата за минимални помощи за подпомагане на земеделските производители в Румъния за отглеждане на домати в оранжерии и солариуми с цел осигуряване на вътрешно потребление. 
Следващото заседание ще се проведе на територията на област Русе на 17 март 2017 г.