Интересен начин избра община Бяла, за да стимулира гражданите да започнат да си плащат дължимите данъци. Наред с отстъпката от 5%, която се ползва за издължаването към общината до 2 май, кметът Димитър Славов реши да раздаде и три предметни награди на обща стойност до 1000 лева. За участие в инициативата на общинска администрация могат да се включат само физически лица, които си платят данъка върху недвижимите имоти, превозните средства и таксата за битови отпадъци за цялата 2017 до 2 май. Печелившите ще бъдат определени чрез публичен жребий от комисия, назначена от кмета на Бяла и в присъствието на нотариус.