Договорът на управителя на Медицински център 1 д-р Стоян Стоянов ще бъде подновен за още три години, считано от 30 март, ако предложението на кмета Пламен Стоилов бъде одобрено на идната сесия. В мотивите е посочено, че през тригодишния период на управление дружеството е изпълнило заложените в бизнес програмата си стратегически цели, като успешно развива дейността си на лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ в Русе. 
От доклада на д-р Стоянов става ясно, че програмата на центъра е насочена към повишаване на качеството на предлаганите медицински дейности и подобряване на диагностично-лечебния процес. Инвестиционните намерения на дружеството са за купуване на нова апаратура, ново фасадно оформление на основните сгради и някои ремонтни дейности по филиалите, газифициране на основната сграда, нови медицински кабинети в Образцов чифлик и ДЗС. През годините медицинският център има положителен финансов резултат без просрочени задължения.