Анонимни анкети на сайта на Окръжния съд в Русе ще подобряват работата на окръжните магистрати. Всеки, който е ползвал или ползва услугите на съда, може да отговори на въпросите: „Случвало ли се е служител от администрацията да ви поиска пари?“ или „Мислите ли, че служителите от администрацията имат условия за корупция?“. Чрез друга анкета пък магистратите очакват да разберат дали хората имат доверие в съдебната власт и как я възприемат.
Това са само част от идеите, заложени в Медийната стратегия на Русенския окръжен съд, която е малка част от мерките за ползване на добрите модели за комуникация както с гражданите, така и с медиите.